Без рубрики

Антикваріат і твори мистецтва, Експертиза та оцінка

02.10.2015

Експертиза антикваріату, культурних цінностей, творів мистецтва

До числа об’єктів мистецтвознавчої експертизи належать предмети антикваріату і твори мистецтва, а саме: монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам’ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, нотна література; друкована продукція, аудіо-та відеозаписи, фотографія.

Атрибуція культурних цінностей

Атрибуція (лат. attributio — приписування) — вид наукової діяльності з оцінки пам’яток культури в музеях, наукових інститутах, пов’язана з визначення достовірності, автентичності художнього твору, його автора, місця і часу створення та здійснюється вона вузьким фахівцем в даному виді мистецтва. Тобто основна діяльність спеціаліста при атрибуції спрямована на розкриття та оцінку вищевказаних ознак, для підтвердження характеристик, які їм приписують. Згідно даним визначенням, атрибуція ювелірних коштовностей виступає як встановлення тотожності всіх характеристик предмета її істотним ознаками.

Гемологічна експертиза

Гемологічна експертиза являє собою рід почвоведческой експертизи, виробленої в цілях встановлення природи мінералів, у тому числі дорогоцінного каміння, джерела їх походження, складу та технології виробництва їх синтетичних аналогів та імітацій.

Об’єктами мінералогічної (гемологічної) експертизи є природні ограновані і не ограновані дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння, їх синтетичні аналоги, імітації, виробні камені, вироби з каміння, гірські породи.

Мистецтвознавча експертиза

Мистецтвознавча експертиза проводиться з метою встановлення наявності або відсутності показань можливості віднесення твору до спадщини того чи іншого автора, визначення ступеня збереження предмета, наявності або відсутності реставраційних робіт, визначення приналежності до певного періоду часу, а також мистецтвознавча експертиза відповість на питання: чи є досліджуваний предмет культурної, історичної, наукової, художньої, археологічної, або іншою цінністю.

Технологічна експертиза

Вивчаючи виріб, експерт детально описує його, фіксує всі особливості: дизайнерські, конструктивні і технологічні. Визначає, чи відповідає виріб Технічних умов для свого виду, було воно ремонтировано, змінювалася його форма, піддавалося чи якимось іншим впливам. Ця експертиза є дуже важливою, адже всі її дані позначаться на властивості виробу, його вартості.

Пробірна експертиза

Пробірна експертиза культурних цінностей — вивчення металу, з якого виготовлено прикрасу. Чи є у нього пробірне клеймо, іменник, справжні вони, відповідає пробірне клеймо істинному складу сплаву виробу, на всі ці питання повинна відповісти пробірна експертиза.

Трасологічна експертиза

Трасологічна експертиза — визначення віку виробу залежить від виду клейма і іменника.

Ідентифікаційна експертиза

Ідентифікаційна експертиза антикваріату — це методологічне пізнання об’єктів ідентифікації, їх фізичної форми і естетично-історичного наповнення на предмет приналежності до групи однорідних предметів.

Ідентифікаційна експертиза здійснюється шляхом накопичення даних про об’єкт по відношенню до групи однорідних предметів за виглядом, стилем і змістом (час створення, автором і т. д.). Отримані дані аналізуються, порівнюються з ознаками, виявленими на інших типових предметах, і на підставі цього робиться заключний висновок про приналежність предмета, що представляє професійну оцінку виявлених фактів. Така ідентифікаційна оцінка може змінюватися в процесі виявлення нових фактів, отриманих під час роботи над об’єктом ідентифікації.

Експертиза справжності

Оцінюючи твори мистецтва та антикваріат, перед експертом, насамперед, виникають питання, наскільки зазначена інформація в маркуванні, таврування, супровідної документації (якщо це стосується антикваріату або музейних предметів) буде відповідати її вартості і яким чином упевнитися в тому, що зазначені характеристики (якщо вони всі зазначені) не відповідають дійсності і не є фальсифікованими.

Оцінка культурних цінностей

Оціночна експертиза культурних цінностей (творів мистецтва та антикваріату) — експертиза, проведена за дорученням замовника на предмет встановлення дійсної вартості об’єкта оцінки.

Основна мета оціночної експертизи — надання незалежної і об’єктивної інформації про класифікаційному, номенклатурному значенні творів мистецтва та антикваріату і обчислення оціночної вартості творів мистецтва та антикваріату.

Комплексне дослідження

В залежності від побажань клієнта в структуру комплексного дослідження культурних цінностей можуть входити наступні види експертиз: гемологічна, мистецтвознавча, трасологічна, ідентифікаційна, технологічна, пробірна, експертиза автентичності.

Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є:

  • проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, приналежність до певної школи тощо);
  • визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану твору;
  • визначення оціночної або страхової вартості твору;
  • визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Короткий опис статті: оцінка антикваріату Експертиза антикваріату, культурних цінностей, творів мистецтва в Києві,Експертиза та оцінка Атрибуція культурних цінностей Гемологічна Мистецтвознавча Технологічна Пробірна Трасологічна Ідентифікаційна Експертиза автентичності Оцінка,Експертиза та оцінка

Джерело: Антикваріат і твори мистецтва — Експертиза і оцінка

Також ви можете прочитати