Сліди давніх часів

Людина з давніх часів впливає на навколишнє середовище

19.11.2017

Сліди давніх часів

Республіка Казахстан на світовому нафтовому ринку

Людина з давніх часів впливає на навколишнє середовище. В результаті цього різнобічна багатовікова діяльність людини наклала глибокі сліди на сучасний грунтовий та рослинний покрив, повітряну і питну (водну) середу, тваринний світ. Людина виснажує невідновних природні ресурси і ставить під загрозу продукцію тих елементів, які можна було б відновити. Він змінює середу природи, від якої залежить його фізичний і розумовий існування, як біологічного та соціального феномена. Забруднення навколишнього середовища набуває все більш гострий, тривожний характер.

Варварське, хижацьке ставлення центральних відомств до природних ресурсів РК призвело в 70-90 рр. до екологічної кризи в республіці, яка прийняла в деяких регіонах катастрофічний характер. Однією з найскладніших екологічних проблем є радіаційне забруднення території РК. Ядерні випробування, що проводилися з 1949 року на Семипалатинському полігоні привели в зараженню величезній території в Центральному та Східному Казахстані. У республіці ще було 5 полігонів, де проводилися ядерні випробування, в безпосередній близькості від її кордонів знаходиться китайський полігон Лоб-Нор. Радіаційний фон в РК підвищується так само в результаті утворення озонових дір при запуску космічних кораблів з космодрому Байконур. Величезну проблему для РК представляють радіоактивні відходи. Так, Ульбінський комбінат накопичив близько 100 тисяч тонн відходів, забруднених ураном, торієм, причому сховища відходів знаходяться в межах міста Усть-Каменогорськ. У РК є всього 3 могильника для ядерних відходів і всі вони розташовуються в водоносному шарі. Саме серйозність проблеми радіаційного забруднення призвела до того, що один з перших законів суверенної Казахстану став Указ від 30.08.1991 р про заборону випробувань на Семипалатинському полігоні [39].

Говорячи про навколишнє середовище, ми маємо на увазі відомості про чистоту атмосферного повітря, якість питної води та стану водних об’єктів, забруднення грунтів, характеристиках електромагнітного поля в районі проживання та інших місцях, де проводитиметься досить багато часу, а так само про якість продуктів харчування і інших показниках, що входять в антропоцентричний поняття «навколишнє середовище» [].

В даний час на території РК функціонує 4 військово-іспитаельних полігону і комплекс Байконур. Реальну небезпеку для довкілля становлять впали і падаючі на землю фрагменти ракет, розливи високотоксичного палива і інші чинники, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище і яке проживає в безпосередній близькості населення. Оскільки в рішенні ряду завдань космічним засобів немає альтернативи, то зниження впливу ракетно-космічної діяльності на навколишнє середовище і здоров’я населення, забезпечення екологічної безпеки ракетно-космічних комплексів набуває все більшої актуальності. Серйозну реальну загрозу екологічній безпеці РК представляє радіоактивне забруднення, джерела якого поділяються на 4 основні групи:

* Відходи непрацюючих підприємств уранодобувної і переробної промисловості (уранових рудників, самовиливаються свердловини, хвостосховища);

* Демонтоване обладнання технологічних ліній;

* Території, забруднені в результаті випробувань ядерної зброї;

* Відходи нафтовидобувної промисловості і нафтового обладнання; відходи, що утворилися в результаті роботи ядерних реакторів, і радіоізотопна продукція (відпрацьовані джерела іонізуючого випромінювання).

Джерело: Людина з давніх часів впливає на навколишнє середовище

Також ви можете прочитати