Антикварні паперу документи

Реставрація документів на паперових носіях

19.11.2017

Реставрація документів на паперових носіях

Тип роботи: курсова робота

курсова (2) .doc

Міністерство науки і освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

Тульський державний університет

Кафедра історії і культурології

Основи реставрації документів на традиційних носіях

Здав: студент гр. 830271

Прийняв: Казакова О.В.

Глава 1. Реставрація документів, загальні положення

1.1. Поняття і категорії реставрації.

1.2. Способи сучасної реставраційної обробки

1.3. Механізований процес реставрації

Глава 2. Відновлення паперових документів

2.1. Методи сушіння документів

2.2. Відновлення і зміцнення паперових документів

2.3 Комп’ютерна реставрація архівних текстових документів

Глава 3. Практичні питання реставрації документів.

3.1 Проблеми реставрації образотворчих архівних документів з досвіду РГАНТД

3.2. Короткі відомості про роботу Центру мікрографії і реставрації документів

Недостатньо зібрати архіви, дуже важливо забезпечити їх збереження. На жаль, вся історія розвитку архівної сфери в нашій країні пов’язана з безповоротною загибеллю документів. Причиною цього стали не лише стихійні лиха, а й дуже часто безвідповідальне, бездумне ставлення до документів. До цих пір існує думка про «марність паперів» і про «курному архіві» як про щось непотрібному. Однак не слід забувати, архіви — це унікальні сховища відомостей про минуле країни, про ключові моменти історії. Часто всього один зберігся документ може поміняти уявлення про ту чи іншу подію.

Фахівцям, які вирішили пов’язати свою професійну діяльність з архівознавством, необхідно знати основи забезпечення схоронності документів. Система заходів щодо забезпечення їх збереження включає в себе наступні заходи: комплекс заходів по організації зберігання, документів, а також комплекс заходів зі створення та дотримання режиму зберігання документів. Чималу роль в збереженні документів грають реставраційні роботи.

Тема роботи цікава і актуальна для сучасних дослідників тим, що збереження і реставрація архівних документів є злободенною проблемою архівістів. Архівні документи містять в собі як цінну історичну інформацію, так і корисні відомості, необхідні для виконання соціально-правових запитів. Багато документів під впливом несприятливих чинників і через їх використання поступово втрачають свої первинні властивості. Тому реставрація документів на традиційних носіях необхідна не тільки для вчених-істориків і архівістів, а й для пересічних громадян.

Незважаючи на значимість реставрації, даній темі присвячено не так багато робіт. В основному це журнальні статті в спеціалізованих журналах, присвячених архівної справи. Корисну інформацію можна почерпнути і на сайтах російських архівах, де є розділи, що стосуються роботи реставраційних лабораторій і відділів.

Так, наприклад, на порталі «Архіви Росії» знаходиться стаття про відроджених документальних скарби федеральних державних архівів. 1 У ній перераховані види реставраційних робіт, що проводяться в федеральних архівах. На наведені дані про успішні реставраціях документів по кожному архіву.

У статті І. С. Шарапової «Відновлення цілісності зруйнованих фрагментів документа методом ручного доливання паперовою масою», опублікованій в журналі «Вісник архівіста» дається опис одного з поширених методів реставрації документів. 2

Особливий інтерес представляє стаття «Персональні ЕОМ в автоматизованих системах фотографічної реставрації архівних документів» з журналу «Програмні продукти і системи». 3 Стаття висвітлює питання комп’ютерного відновлення паперових документів, що вельми актуально в наш час.

Мета роботи полягає у вивченні основ реставраційних робіт документів на традиційних носіях в архівних закладах.

Виходячи з мети, можна поставити ряд завдань:

  1. Вивчити основи реставрації паперових документів
  2. Розглянути різні види і способи реставраційних робіт
  3. Отримати загальне уявлення про проблеми реставрації образотворчих архівних документів з досвіду РГАНТД
  4. Ознайомитися з роботою Центру мікрографії і реставрації документів

Об’єкт дослідження — реставрація документів на традиційних носіях.

предмет— вивчення основних видів реставраційних робіт, знайомство з досвідом реставрації в архівних закладах Росії.

Географічні рамки охоплюють територію Російської Федерації.

Хорологіческіе рамки — період XX- XXI століть.

структура роботи запропонована відповідно до цілей і завдань дослідження і орієнтована на вступ, три великих розділи, висновок, список джерел та літератури

Глава 1. реставрація документів

Реставрація — це процес відновлення, повернення первісного вигляду документів. Основною метою реставрації є відновлення документа (дефекти, отримані в результаті експлуатації) та поліпшення його зовнішнього вигляду, а також консервація документа. 4

Перед реставрацією документи знепилюючих, промиваються, а при необхідності проводиться і знищення біологічних шкідників на документах (дезінфекція документів).

Реставрація документів виконується з урахуванням характеру і ступеня пошкоджень, зберігаючи при цьому ознаки автентичності документа і не створюючи труднощів для його подальшого використання. Документи реставруються з відтворенням початкової або близькою до неї формі, а основи документа очищаються і зміцнюються. Відсутні фрагменти заповнюються папером, підібраною за кольором і часу її виготовлення. В архіві також здійснюється фотореставрація документів з згасаючим і слабоконтрастні текстом.

Існує безліч видів реставрації, які ділять за різними ознаками. У всіх видах основна мета реставрації — відновити втрати предмета (дефекти-відколи, удари, розломи і багато іншого) і поліпшити його зовнішній вигляд.

Реставрацію документів виконують з урахуванням характеру і ступеня пошкоджень, умов подальшої експлуатації, максимально зберігаючи ознаки автентичності документів і не створюючи труднощів для використання.

Відомості про роботи з реставрації документів фіксують в реставраційному паспорті або технологічному журналі.

Методи і матеріали, що застосовуються при реставрації, повинні бути нешкідливі для документів, забезпечувати оборотність процесів, збереження експлуатаційних властивостей документів. Матеріали повинні мати таке значення рН: папір — 6,0-8,5; шкіра — 4,5-6,0; пергамен — 7,0-8,0; інші матеріали — 6,0-8,0. 5

Документи реставруються відтворенням початкової форми, очищенням і зміцненням, дотримуючись принципу необхідності і достатності.

Вставки повинні відповідати носію інформації за зовнішніми ознаками і матеріалу, а також повинні забезпечувати довговічність документа.

Документи на пергаменті реставруються відновленням його вмісту вологи методом віддаленого зволоження.

I категорія — документи з сильно зруйнованої основою, що вимагають підбору відсутніх фрагментів листа, посадка документа на нову підставу або зміцнення основи документа реставраційної папером з двох сторін.

II категорія — документи, що вимагають зміцнення ½ основи реставраційної папером з двох сторін. Цей вид робіт здійснюють практично всі співробітники відділу забезпечення фізико-хімічної збереженості документів і створення СФ.

III категорія — документи «пошарпані», що вимагають закріплення зруйнованих країв листа смужками реставраційної папери шириною до 5 см.

Дрібний ремонт — нарощування корінців з паперу шириною 5,5 см. Дрібний ремонт потрібен для подальшого використання документа, для хорошого відкривання палітурки.

З параграфа видно, що реставрація паперових документів складна, але необхідна процедура. Вона включає в себе ряд етапів і ділиться на категорії в залежності від ступеня пошкодження традиційного носія інформації.

Реставрацією фондів в Федеральному центрі консервації бібліотечного фонду займає сектор реставрації, покладений реставратором Саприкіної Юлією Миколаївною. Більшість реставраторів має багаторічний практичний досвід і високу кваліфікацію, підтверджену Комісією з атестації реставраторів МКРФ. Сектором реставрації виконується безліч робіт по відновленню первісного вигляду документів.

Реставруються шкіряні, тканинні комбіновані палітурки, при необхідності виготовляються нові, виконуються тиснення на шкірі. Поряд з традиційними палітурними матеріалами реставратори — переплетчики використовують мармурову папір, виготовлений за старовинною технологією. Крім того, в обов’язки палітурників входить виготовлення мікрокліматичних контейнерів для фазової консервації документів.

Вручну, як правило, реставрують фонди рукописів і рідкісної книги, унікальні документи, іллюмінованних карти і деякі інші видання. Використовують як традиційні технології, так і новіші, розроблені в центрі — наприклад, з 1970-х рр. виконують дереставрацію і очищення документів розчинами ферментів, в цей час розроблена і впроваджена в практику технології реставрації документів, які руйнуються під дією зеленої фарби (ярь-мідянки). 6

Ручна реставрація включає наступні види робіт:

1. знепилювання (при необхідності);

2. видалення воскових, жирових та інших забруднень;

Реставрація документів на паперових носіях

3. зміцнення склеювань і просечек;

4. ремонт перфораций з заміною та підклеюванням відповідних ділянок;

5. переробка грубих, жолоблення латок;

6. ремонт пошкоджень, що торкнулися поле кадру.

Реставрація машинним способом включає наступні види робіт:

1. усунення загального забруднення і поверхневих ушкоджень фотослоя документів;

2. усунення жирових забруднень (на відносно великих ділянках);

3. усунення поверхневих забруднень.

Заповнення саме ті частин паперу паперовою масою вже давно привертало увагу реставраторів. Ще в 1858 році Боннард в своїй статті «Досвід реставрації естампів» писав, що отвори в папері, пророблені комахами, заклеюються папером, але більш досконалим способом їх можна закладати паперовою масою. 7

Виходячи з мети, можна поставити ряд завдань:

Вивчити основи реставрації паперових документів

Розглянути різні види і способи реставраційних робіт

Отримати загальне уявлення про проблеми реставрації образотворчих архівних документів з досвіду РГАНТД

Ознайомитися з роботою Центру мікрографії і реставрації документів

Об’єкт дослідження — реставрація документів на традиційних носіях.

Предмет- вивчення основних видів реставраційних робіт, знайомство з досвідом реставрації в архівних закладах Росії.

Географічні рамки охоплюють територію Російської Федерації.

Хорологіческіе рамки — період XX- XXI століть.

Структура роботи запропонована відповідно до цілей і завдань дослідження і орієнтована на вступ, три великих розділи, висновок, список джерел та літератури

Глава 1. Реставрація документів, загальні положення

1.1. Поняття і категорії реставрації.

1.2. Способи сучасної реставраційної обробки

1.3. Механізований процес реставрації

Глава 2. Відновлення паперових документів

2.1. Методи сушіння документів

2.2. Відновлення і зміцнення паперових документів

2.3 Комп’ютерна реставрація архівних текстових документів

Глава 3. Практичні питання реставрації документів.

3.1 Проблеми реставрації образотворчих архівних документів з досвіду РГАНТД

3.2. Короткі відомості про роботу Центру мікрографії і реставрації документів

Джерело: Реставрація документів на паперових носіях

Також ви можете прочитати