Без рубрики

Ввезення та вивезення культурних цінностей, Експертиза та оцінка

13.10.2015

Ввіз і вивіз культурних цінностей через митний кордон України

Для того, щоб вивезти будь-яку культурну цінність за межі митного кордону України необхідно звернутися до Управління контролю за переміщенням культурних цінностей та культурної спадщини (урядовий орган Міністерства культури України) і зробити державну експертизу.

Якщо Ви вважаєте, що визначена річ не є культурною цінністю, але є підстави вважати, що можуть виникнути ускладнення при проходженні митного контролю, то необхідно отримати довідку в тій же Управління контролю за переміщенням культурних цінностей, що об’єкт культурного призначення не є культурною цінністю.

Що таке культурні цінності?

Культурні цінності — об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме:

 • оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтаж з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;
 • предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією, наукою та культурою, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури і мистецтва;
 • предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;
 • складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам’яток і пам’яток монументального мистецтва;
 • старовинні книги та інші видання, які є історичною, художньою, науковою і літературною цінністю, окремо чи в колекції;
 • манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото-і фонодокументи, окремо чи в колекції;
 • унікальні та рідкісні музичні інструменти;
 • види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;
 • рідкісні поштові марки, інші матеріали філателій, окремо чи в колекції;
 • рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;
 • зоологічні колекції, які є науковою, культурно-просвітницькою, навчально-виховну або естетичну цінність;
 • рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології;

Сімейні цінності — культурні цінності, що мають характер особистих або родинних предметів. Відповідно до законодавства України культурними цінностями України є:

 • культурні цінності, створені на території України громадянами України;
 • культурні цінності, створені на території України іноземцями чи особами без громадянства, які постійно проживають або проживали на території України;
 • культурні цінності, виявлені на території України;
 • ввезені на територію України культурні цінності, придбані археологічними, археографічними, етнографічними, науково-природознавчими та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни походження цих цінностей;
 • ввезені на територію України культурні цінності, придбані в результаті добровільного обміну;
 • ввезені на територію України культурні цінності, отримані в дарунок або законно придбані за згодою відповідних органів країни походження цих цінностей;
 • незаконно вивезені культурні цінності України, що перебувають за межами її території;
 • культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;
 • культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну;
 • культурні цінності, переміщені на територію України внаслідок Другої світової війни як часткова компенсація за заподіяні окупантами збитки.

Поверненню в Україну підлягають:

 • культурні цінності, незаконно вивезені з території України;
 • культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;
 • культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну.

Культурні цінності, які знаходяться за межами України на законних підставах, можуть бути повернуті шляхом укладення договору купівлі-продажу з власником культурних цінностей, обміну їх на взаємовигідних засадах або отримання в дарунок.

Культурні цінності, що на законних підставах перебувають у власності фізичних або юридичних осіб України, але походження яких пов’язане з історією та культурою інших держав, можуть бути повернуті до цих держав шляхом укладення договору купівлі-продажу з власником культурних цінностей, обміну на взаємовигідних умовах або отримання в дарунок.

На думку митниці

Згідно з поясненнями до УКТЗЕД, затвердженому Наказом Міндоходів від 14.01.14 № 15 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності». до Розділу XXI «ТВОРИ МИСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА АНТИКВАРІАТ» у Групі 97 «Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат» до антикваріату належать вироби віком старше 100 років .

Управління контролю за переміщенням культурних цінностей та культурної спадщини

Спеціально уповноваженим державним органом контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей є Управління контролю за переміщенням культурних цінностей та культурної спадщини при Міністерстві культури України(далі — Управління контролю). Управління контролю виконує покладені на неї завдання і взаємодії з Головним архівним управлінням України, Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей, Державною митною службою України, правоохоронними органами.

Управління контролю є урядовим органом державного управління у сфері контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей, що діє у складі Мінкультури і йому підпорядковується.

Управління контролю в межах своєї компетенції:

 • забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, пред’явлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при поверненні після тимчасового вивезення;
 • розглядає клопотання власників культурних цінностей або уповноважених ними осіб;
 • приймає рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;
 • видає свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;
 • здійснює реєстрацію вивезених (тимчасово ввезених) культурних цінностей;
 • складає переліки культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), і встановлює режим тимчасового вивезення;
 • інформує громадськість в Україні та за її межами про факти втрати або крадіжки культурних цінностей;
 • здійснює необхідні заходи для повернення викрадених, незаконно вивезених та евакуйованих і не повернутих культурних цінностей;
 • розробляє і здійснює заходи, спрямовані на виконання міжнародних зобов’язань України з питань запобігання незаконного вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.

Управління контролю має право:

 • залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • залучати вчених, спеціалістів, експертів для вивчення проблем вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей;
 • здійснювати контроль і проводити перевірки з питань, що належать до її компетенції;
 • одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 • скликати в установленому порядку наради фахівців з питань, що належать до її компетенції;
 • передавати в установленому порядку на розгляд правоохоронних органів матеріали про порушення законодавства щодо переміщення культурних цінностей;
 • видавати накази організаційно-рапорядітельного характеру, у разі необхідності — спільно з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

У випадках, встановлених законодавством, рішення Управління контролю є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями та громадянами.

За останніми даними, Управління контролю за переміщенням культурних цінностей та культурної спадщини находистя за адресою 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп.20, телефони+38 044 280-65-63, +38 044 254-42-18, +38 044 280-65-39. Відділ територіального представництва телефон +38 044 254-29-49. Сторінка управління на веб-сайті Міністерства культури .

Державна експертиза культурних цінностей

Пред’явлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті після тимчасового вивезення культурні цінності підлягають обов’язковій державній експертизі. Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри плати за неї затверджуються Кабінетом Міністрів України. Зараз становить від 7 до 27 грн .

Відмова фізичної чи юридичної особи, яка порушила клопотання про вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей, подати на державну експертизу культурних цінностей, що надаються до вивезення, розглядається як відмова заявника від їх вивезення. У разі, якщо результат державної експертизи дає підстави для занесення пред’явленої до вивезення культурної цінності до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали експертизи передаються відповідному центральному органу виконавчої влади незалежно від згоди особи, яка порушила клопотання.

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Управління контролю за клопотанням власника культурних цінностей або уповноважених ним осіб приймає на підставі висновку державної експертизи рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей. Про прийняте рішення власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа письмово повідомляє у місячний термін від дня офіційного надходження клопотання.

У разі прийняття Управлінням контролю рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженої ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей затверджується Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для переміщення зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Вивезення з України не підлягають :

 • культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
 • культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;
 • культурні цінності, включені до Музейного фонду України.

Порядок оформлення права на вивезення культурних цінностей

Клопотання про право на вивезення культурних цінностей подається не пізніше ніж за місяць на дату їх вивезення власником чи уповноваженою ним особою до Управління контролю. До клопотання додаються:

 • документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
 • висновок державної експертизи.

У разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших держав їм дозволяється вивозити особисті нагороди, на які є орденські книжки або нагородні посвідчення. Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої держави, нагород, що залишилися їм від померлих батьків, можливе за умови пред’явлення документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв’язки.

Порядок вивезення культурних цінностей, встановлений Законом N 1068-XIV, поширюється на осіб, які користуються дипломатичним імунітетом. Особистий багаж зазначених осіб може бути підданий митному огляду відповідно до митного законодавства України та міжнародними договорами України.

Ввезення культурних цінностей в Україні

Культурні цінності, які ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням України разом з Державною митною службою України. Під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

Ввезення культурних цінностей, щодо яких оголошено розшук, забороняється. Такі культурні цінності підлягають вилученню митними органами України з метою повернення їх у встановленому порядку власнику.

Тимчасове вивезення культурних цінностей

Тимчасове вивезення культурних цінностей може здійснюватися фізичними та юридичними особами:

 • для організації виставок;
 • для проведення реставраційних робіт і наукових досліджень;
 • у зв’язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю;
 • в інших випадках, передбачених законодавством України.

Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в обумовлений угодою термін, вважаються незаконно вивезеними.

Клопотання про дозвіл на тимчасове вивезення культурних цінностей подається власником чи уповноваженою ним особою до Управління контролю.

До клопотання додаються:

 • нотаріально завірена копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;
 • документ про страхування культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику або документ про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності;
 • документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
 • висновок державної експертизи.

Культурні цінності, які тимчасово ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Управління контролю разом з Державною митною службою України.

Відмова у видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей

Свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей не може бути видано, якщо:

 • відсутні гарантії щодо забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;
 • пред’явлені для тимчасового вивезення культурні цінності в такому вигляді, що не можна змінювати умови їх зберігання;
 • культурні цінності є предметом спору щодо права власності на них;
 • страхова вартість культурних цінностей, пред’явлених для тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості;
 • культурні цінності, пред’явлені для тимчасового вивезення, перебувають в розшуку;
 • в державі, з якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають забезпеченню надійного зберігання та повернення культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю державу.

Умови угоди щодо тимчасового вивезення культурних цінностей не можуть бути змінені після видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей.

Транзит культурних цінностей

Транзит культурних цінностей через територію України регулюється митним законодавством і міжнародними договорами України.

Порядок митного оформлення культурних цінностей

Згідно з постановою вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами культурних цінностей з метою їх відчуження здійснюється у разі, коли сумарна фактурна вартість культурних цінностей:

 • не перевищує суму, еквівалентну 10000 євро. на підставі свідоцтва встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей та з обов’язковим письмовим декларуванням ;
 • перевищує суму, еквівалентну 10000 євро. — на умовах поміщення товарів під митний режим експорту .

Відповідальність за контрабанду культурних цінностей

Згідно ч.1. ст. 201 «Контрабанда» Кримінального Кодексу України переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років конфіскацією предметів контрабанди.

Так само конфіскації підлягають транспортні засоби задіяні в контрабанді.

Порядок використання вилучених або конфіскованих культурних цінностей

Культурні цінності, вилучені митними або правоохоронними органами, а також конфісковані за рішенням суду, передаються безоплатно Міністерству культури і мистецтв України, Головному архівному управлінню України, які забезпечують їх зберігання, експертизу та інформацію про них з метою уточнення права власності на них. Після встановлення права власності на зазначені культурні цінності вони передаються в установленому порядку їх законному власнику чи уповноваженій ним особі. Витрати на зберігання та експертизу культурних цінностей відшкодовує власник, якщо інше не передбачено законодавством України або судовим рішенням. Якщо вилучені або конфісковані культурні цінності повернені відповідно до закону в дохід держави, Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей вирішує питання про безоплатну передачу цих культурних цінностей для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям.

щоб уникнути придбання незаконно вивезених з інших держав, викрадених або недобросовісних набутих культурних цінностей фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, які бажають набути права власності на культурні цінності, зобов’язані вживати необхідних заходів для одержання інформації про походження цих культурних цінностей. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями, зобов’язані вести реєстр, в якому повинна міститися інформація про походження кожної культурної цінності, прізвище, ім’я, по батькові та адреса постачальника, опис культурної цінності та її вартість.

Нормативна база

Правові відносини, пов’язаних нние з культурними цінностями в Україні, регулюють такі нормативно-правові акти:

 • Конституція України;
 • Закон України «Основи законодавства України про культуру» від 14.02.1992 року N 2117-XII;
 • Закон України «Про вивіз, ввезення і повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 року N 1068-XIV;
 • Постанова КМУ від 20.06.2000 року N 983 «Про затвердженні Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України»;
 • Лист Гостаможслужби від 30.12.99 N 09/1619 «Щодо митного контролю за переміщенням культурних цінностей».
 • Наказ Міністерства культури та туризму України 15.11.2002 N 647 «Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей»

Для отримання безкоштовної консультації Ви можете скористатися On-line консультацію або зателефонувати Нам. Для отримання інформації щодо вартості послуг перейдіть в розділ Тарифи або оформіть Заявку на послуги .

Короткий опис статті: антикваріат україна Роз’яснення порядку ввезення та вивезення культурних цінностей через митний кордон України,Експертиза та оцінка Ввезення вивезення культурні цінності таможення Державний орган контроль Державна експертиза,Експертиза та оцінка

Джерело: Ввезення і вивезення культурних цінностей — Експертиза і оцінка

Також ви можете прочитати